Novine Nacional – Beograd – text: Jelena Blagojević – 3.april 2002.